Conversión de Metros Cúbicos por hora a Pies Cúbico por segundo (m3/h a ft3/s)

Conversión de Metros Cúbicos por hora a Pies Cúbico por segundo (m3/h a ft3/s)

Factor de conversión:
1.0 m3=35. 315 ft3
1.0 h = 3,600 s

Metros Cúbicos por hora a Pies Cúbico por segundo (m3/h a ft3/s) - parte 1.https://youtu.be/04mZfTzHAY0

Metros Cúbicos por hora a Pies Cúbico por segundo (m3/h a ft3/s) - Parte 2 https://youtu.be/ZUlppxRQJUQ