Kilómetros a Pies (km a ft) - Parte 3 video

Kilómetros a Pies - (km a ft).
Conversión de unidades de longitud: km a ft.
Factor de conversión:
1.0 km = 3,280.84 ft.

Video: